KSÜ Hakkında

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Orman, Mühendislik ve Mimarlık, İlahiyat, Tıp, Eğitim, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği ve Elbistan Teknoloji Fakültesi şeklinde toplam 11 Fakültesi; Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu ve Kahramanmaraş Merkez ilçe ve diğer ilçelere dağılmış olan toplam 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm ve 17 Uygulama Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Halen bu akademik birimlerimizde 139 profesör, 113 doçent, 276 yardımcı doçent, 235 öğretim görevlisi, 72 okutman, 418 araştırma görevlisi, 29 uzman, olmak üzere toplam 1282 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik personelimize ek olarak halen üniversitemizin çeşitli birimlerinde 860 idari personel çalışmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitümüzde 2.383, Sosyal Bilimler Enstitümüzde 2.820, Sağlık Bilimleri Enstitümüzde ise 174 olmak üzere toplam 5.377 öğrencimiz yüksek lisansa ve doktoraya yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedirler.

Üniversitemizde halen Afşin Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 4 adet Yüksekokulumuz eğitim-öğretimini devan ettirmektedir.

Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Elbistan MYO, Afşin MYO, Göksun MYO, Andırın MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Pazarcık MYO ve Türkoğlu MYO olmak üzere 9 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemizde tüm okullarımız kendi binalarında olmak üzere Avşar, Bahçelievler, Karacasu, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu yerleşkelerinde eğitim öğretimlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, 13.815 önlisans, 15.121 lisans, 5.377 lisansüstü olmak üzere toplam 34.313 öğrenci eğitim öğretim görmekte olup 32 farklı ülkeden 700 yabancı uyruklu öğrenci de öğrenimine devam etmektedir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında üniversitemizin çeşitli akademik birimlerine yaklaşık 7.800 öğrenci ÖSYM’ce yerleştirilecektir. Bu akademik yılda Fakülte ve Yüksek Okullarımızda yaklaşık 38.000’e yakın öğrenci öğrenimlerini sürdüreceklerdir.

Öğrencilere sağlanan diğer olanaklar arasında rehberlik, sağlık, beslenme, ulaşım, barınma, kafeterya, bankacılık, kültürel merkezler, internet, laboratuvarlar ve spor merkezi yer almaktadır. Öğrenciler ayrıca, öğrenim kredileri ve burslarla desteklenmektedir