Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Farabi Öğrenci Ofisi

ÜNİVERSİTE ADI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çankırı Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

 

 

Gazi Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Haccetepe Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alpaslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ömer Halisdemir  Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi