Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Farabi Öğrenci Ofisi

Farabi Programı Hk. (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı)-07.06.2023

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca;


Farabi Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 02.11.2022 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Bu karara istinaden halihazırda Farabi Programına başvuru alınmamaktadır.